عرضه کننده نرم افزارهای حسابداری مالی و صنعتی

9351915297(98+)

ترازساز-ويژه مراکزخدماتی-sql

قیمت : 9,850,000 تومان

ترازساز

ترازساز-نرم افزار جامع حسابداری مالی و صنعتی

ترازساز-نرم افزار جامع حسابداری مالی و صنعتی

ویژگی های محصول :

  • بانک اطلاعاتی :Access : بله
  • بانک اطلاعاتی :Sql Server : بله
  • حسابداری مالی سه سطحی با تفصيلی وابسته : بله
  • حسابداری مالی شش سطحی با تفصيلی شناور : بله
  • خزانه داری دريافت(چک و وجوه نقد- پیگيری چکها -گزارشات مربوطه) : بله
  • خزانه داری پرداخت(چک و وجوه نقد- پیگيری چکها -گزارشات مربوطه) : بله
ترازساز حسابداری مالی خزانه داری sql تفصیلی شناور