عرضه کننده نرم افزارهای حسابداری مالی و صنعتی

9351915297(98+)

تماس با ما

تهران – دفتر مرکزی: تلفن:77601692 (9821+) فکس:77601693(9821+) همراه:1915297 (902 – 920 – 912 ) 98+ رایانامه: Info@Tarazsystem.com پيام کوتاه: 50004676

استان مرکزی- محلات: 3314 322 0864 همراه:09181663255(جناب آقای عبدالحسينی)

نيم ور: همراه:09188667552(جناب آقای براتی)

یزد: همراه:09124527365 (آقای حسينی)